سامانه کنترل از راه دور درب و کرکره اتوماتیک

رسیور و کنترل از راه دور

 

درباره رسیور و سیستم کنترل از راه دور کرکره برقی باید بگوئیم که پس از اتمام مراحل نصب وقت آن میرسد که رسیور را به موتور کرکره برقی اتصال دهیم و پس از فعال کردن رسیور یا همان دریافت کننده سیگنال زمانی که فرد ریموت کنترلر را در دست دارد میتواند با فشردن دکمه باز با ارسال سیگنال از طریق ریموت به رسیور درخواست بالارفتن درب اتوماتیک و  کرکره را بدهد البته این امر فقط بوسیله ریموت اصلی امکان پذیر است و ریموت های کپی توانایی ارسال سیگنال را ندارند و رسیور هم امواج فیک و تقلبی را شناسایی نخواهد کرد و این یک مسئله امنیتی محسوب میشود.

29 Apr 2019